0912 027 2835

0935 722 8118

021 - 26140250

 

 

Slider

از دست دادن شنوايی تمام جنبه های زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهد

 از دست دادن شنوایی، زندگی را مختل می کند   

چرا مهم است که شنوایی را بهبود ببخشید؟

درمان افت شنوایی بهبود یافته است 4:

  • ارتباط در روابط
  • صمیمیت و گرمی در روابط خانوادگی
  • سهولت ارتباط
  • قدرت کسب
  • احساس کنترل بر زندگی شما
  • مشارکت اجتماعی
  • ثبات عاطفی

 

 

خبــرنامـه
 

طراحی و توسعه: نونگار پردازش تمامی حقوق محفوظ است

© 2018 DESIGNED BY NONEGAR. ALL RIGHTS RESERVED

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت